Montaż stężeń ukośnych

  • stężenie ukośne w kształcie wieży należy prowadzić zygzakiem przeciwbieżnie do góry. Stężać przynajmniej w co piątym polu dla modułu L = 2,57 m lub w co czwartym polu dla modułu L = 3,07 m. Przestrzegać zasady prowadzenia stężeń od podstawki do góry. Maksymalna odległość pomiędzy poszczególnymi stężeniami nie może przekraczać 10m.
  • Stężenie ukośne należy umieszczać symetrycznie na odległość rusztowania;
  • Liczba stężeń na każdej kondygnacji nie może być mniejsza niż 2.